• МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ > Товч мэдээлэл
  Монгол хүнийхээ хувьд Таны үр хүүхэд юугаар хамгийн их бахархах ёстой гэж Та бодож байна вэ?
 • СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН > Нийтлэл
  МОНГОЛ УЛС СУДАЛГААГҮЙ, ПАРТИЗАН МАЯГИЙН БОДЛОГОТОЙ БАЙХ НЬ ХЭНИЙ ЭРХ АШИГТ НИЙЦЭХ ВЭ?
 • СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН > Бодлогын судалгааны тайлан
  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨДӨЛГҮҮР: ТЕХНОЛОГИД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГЫН ОРЧИН
  Технологийн чиг хандлагын тухай мэдээлэл, төрөөс баримталж буй бодлогын чиг баримжаа тодорхой байх нь хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалт үр ашигтай байх, улмаар нийт эдийн засгийн бүтээмж өсөхөд ч бас чухал нөлөөтэй. Одоогийн байдлаар аль ч салбарт бодлого, зохицуулалт байхгүй шахам байгаа нь тодорхойгүй байдлыг өсгөн нөөцийг үр ашиггүй зарцуулахад хүргэж байгаа нь хэнд ч ойлгомжтой. Одоо нэгэнт оруулж ирээд ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжийг ангилж, заримыг хориглох нь шийдэл биш юм. Бодлого зохицуулалтыг тодорхой болгох нэн тэргүүний алхам бол гаднаас шинээр импортлох тоног төхөөрөмжид тавих шаардлагыг ядаж л экологид хал багатай, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй байхыг шаардах нь зөв болж байна. Цаашид олон улсад хориглосон, хор хөнөөлтэй технологи бүхий тоног төхөөрөмжийг хил давуулахгүй байх нь хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах, өсгөхгүйн төлөө хийж буй бодитой алхам юм. Аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалтыг илүү ирээдүйтэй, цаашид олон жил өндөр бүтээмжтэйгээр ашиглах хөрөнгө оруулалтад чиглүүлэх нь эдийн засгийн бүтээх чадварт ч бас эерэгээр нөлөөлнө. 
 • СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН > Лавлагаа мэдээлэл
  УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСЛИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ
Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн чиг баримжааны хувилбарууд түүнд харгалзаж үзэх хүчин зүйлс
МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООДЫГ НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛД ҮР ӨГӨӨЖТЭЙГЭЭР АШИГЛАХ НЬ: ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨДӨЛГҮҮР: ТЕХНОЛОГИД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГЫН ОРЧИН
МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА
Page content goes here